Кафедра «Промислова біотехнологія» створена у 2006 році (наказ № 33-І від 21.06.2006 р.) як структурний підрозділ Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Завідувач кафедри доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Дроник Григорій Васильович.

Основним напрямом діяльності кафедри є підготовка фахівців-біотехнологів для виробництв харчової та переробної промисловості, пов'язаних із використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності, а також для науково-виробничих лабораторій медичного, біологічного та сільськогосподарського профілю.

ECTSПідготовка фахівців здійснюється за навчальними планами, що передбачають кредитно-модульну організацію навчального процесу. Оцінка якості знань студентів здійснюється відповідно до критеріїв міжнародно-трансферної кредитної системи (ECTS). З метою забезпечення умов для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання на кафедрі проводиться робота по створенню електронної бібліотеки з предметів, що читаються викладачами кафедри. Постійно поповнюється книжковий фонд кафедральної бібліотеки та створена база навчальних кінофільмів.

Під час проходження практики студенти знайомляться з роботою підприємств і набувають практичних навичок. Практична підготовка здійснюється на базі провідних підприємств краю: ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат», молокопереробне підприємство ТОВ «Аполло», комунальне підприємство «Чернівціводоканал», ДП «Лужанський експериментальний завод» концерну «Укрспирт», Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ, Придністровська дослідна станція садівництва НААН тощо. Студенти мають можливість зарекомендувати себе як майбутні фахівці та ознайомитись із умовами імовірного працевлаштування.

Викладачі кафедри співпрацюють із науковцями Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького, кафедри «Молекулярної генетики та біотехнології» Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.