Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», спеціалізація «Промислова та аграрна біотехнологія» за денною і заочною формами навчання за рахунок держбюджету та на контрактній основі.

Випускникам присвоюється кваліфікація:

  • на рівні бакалавра – фахівець з біотехнології;
  • на рівні магістра – магістр з біотехнологій та біоінженерії.

Можливості працевлаштування: підприємства по виробництву кисломолочних продуктів, спирту, вин, пива, хліба та хлібобулочних виробів, дріжджів, ферментів, вітамінів, біокаталізаторів і стимуляторів, біопалива, а також в лабораторіях по оцінці якості продуктів харчування, санепідемстанціях, науково-дослідних інститутах медичного, біологічного та сільськогосподарського профілів та вищих навчальних закладах.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий курс.

Терміни прийому заяв:

  • на денну та заочну форму (на 1 курс) - з 10 по 22 липня (до 18.00) 2019 р. - на основі повної загальної середньої освіти, за результатами ЗНО;
  • на денну та заочну форму (на старші курси) - з 10 по 16 липня (до 18.00) 2019 р. - на основі ОКР молодший спеціаліст або бакалавр;
  • для здобуття ступеня магістра (денна і заочна форма) - з 25 червня по 23 липня 2019 р.

Вступники можуть подати до 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з 4 спеціальностей. Кількість поданих заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з Української мови та літератури (П1 обов'язковий), Біології (П2 профільний), Хімії або Математики (П3 за вибором вступника, при вступі на держзамовлення), Математики або Історії України (П3 за вибором вступника, при вступі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів; К1 = 0,35; К2 = 0,3; К3 = 0,25; К4 = 0,1.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

На період навчання юнакам денної форми навчання надається відстрочка від служби в армії. Студентам пропонується навчання на військовій кафедрі за дворічною програмою за спеціальністю "Командир автомобільного взводу". По закінченні навчання їм присвоюється військове звання "Молодший лейтенант запасу".

Детальна інформація про правила прийому до НТУ "ХПІ" у 2019 році.