На кафедрі ведуться наукові дослідження за чотирма актуальними напрямками

Здійснюється вивчення та удосконалення технології та біотехнологічних процесів харчових виробництв, зокрема технології кисломолочних напоїв та продуктів з використанням фітосиропів та біодобавок; удосконалення технології процесу виробництва хлібобулочних виробів з використанням дріжджів та різних заквасок нового покоління; дослідження перебігу біотехнологічних процесів при виробництві алкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

Спільно з науковцями Буковинського інституту агропромислового виробництва НААН розпочато роботи по дослідженню використання біотехнологічних процесів у переробці рослин та органічних відходів агропромислового виробництва для отримання біоетанолу.

Сучасне світове землеробство характеризується широким використанням генетично-модифікованих сортів сої та гібридів кукурудзи. Боби сої і продукти їх переробки найбільш широко використовують у годівлі птиці, свиней, великої рогатої худоби та риби. Тому проводяться актуальні дослідження довготривалого впливу генетично-модифікованих продуктів на біохімічні, фізіологічні та репродуктивні показники стану організму білих щурів.

Проводиться вивчення різних способів підвищення біологічної азотфіксації при вирощуванні сої та багаторічних бобових трав на схилах. Сучасна біотехнологічна промисловість виробляє високоефективний бактеріальний препарат на основі бульбочкових бактерій Ризобофіт. Проводяться дослідження по вивченню впливу передпосівної бактеризації насіння Ризобофітом на продуктивність та вміст протеїну в зерні сої та зеленій масі багаторічних бобових трав.

Викладачі та студенти кафедри взяли участь у наступних наукових конференціях:

2020

 • XLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток науки в умовах пандемії», м. Чернівці, 8 травня 2020 р.

2019

 • I Spanish-Portuguese-Georgian Electrochemistry Meeting, Spain, Ceuta, 23-25 січня 2019 р.;
 • 4th Iron & Steel Symposium 2019, Turkey, Karabuk, 4-6 квітня 2019 р.;
 • IІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», м. Житомир, 17 квітня 2019 р.;
 • XXVII Міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2019, м. Харків, 15-17 травня 2019 р.;
 • XVII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, м. Дніпро, 20-23 травня 2019 р.;
 • IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії», м. Миколаїв, 24 травня 2019 р.;
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки», м. Суми, 15-16 листопада 2019 р.

2018

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, сус­пільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», м. Київ, 30-31 березня 2018 р.;
 • 84 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХ столітті", м. Київ, 23-24 квітня 2018 р.;
 • XXV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства", присвячена 100-річчю НАН України та 155-річчю академіка В.І. Вернадського, м. Кременчук, 25-26 квітня 2018 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан використання ГМО в харчових продуктах», м.Львів, 26-27 квітня 2018 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики», м.Київ, 27-28 квітня 2018 р.;
 • IІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії», м. Миколаїв, 24-25 травня 2018 р.;
 • XVІ Все­українська наукова конференція «Актуальні пи­тання біології та медицини», м. Старобільськ, 24-25 травня 2018 р.;
 • Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки», м. Суми, 14-15 червня 2018 р.;
 • VII Міжнародна науково-технічна конференція "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції", м. Київ, 6-7 листопада 2018 р.;
 • ІІ Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки», м. Суми, 9-10 листопада 2018 р.;
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації», м. Київ, 15 листопада 2018 р.;
 • XVII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Молоді учені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництві та ветеринарної медицини», присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, колишнього завідувача лабораторії фізіології лактації Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин В.І.Третевича, м. Львів, 6-7 грудня 2018 р.

2017

 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і без­печність продуктів», м. Львів, 11 травня 2017 р.;
 • Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині, м. Чернівці, 26-27 травня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика актуальних досліджень», м. Київ, 25-26 серпня 2017 р.;
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні пре­па­рати: розробка, контроль якості та застосування», м. Львів, 4-6 жовтня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку науки в Україні та світі", м. Київ, 27-28 жовтня 2017 р.;
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена до 120-річчя НУБіП України "Біотехнологія: звершення та надії", м. Київ, 14-16 лис­то­пада 2017 р.;
 • Міжнародна конференція "Biotechnologies: Present and Perspectives", Romania, Suceava, 24-25 листопада 2017.