Перелік питань,
що пропонуються для співбесіди з абітурієнтами спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»
при зарахуванні на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 1. В чому полягає біологічна роль води?
 2. Роль ДНК і РНК в біологічному синтезі білків.
 3. Основні функції білків в організмі.
 4. Вкажіть різницю між живою та неживою природою.
 5. Яка фундаментальна роль води в клітині?
 6. Як синтезується АТФ і в чому полягає її роль в пластичному обміні клітини?
 7. Вкажіть відмінності між еукаріетичними та прокаріотичними клітинами.
 8. Яким чином відбувається засвоєння кисню живими організмами?
 9. Яким чином відбувається каталітична функція білків?
 10. Роль селекції в покращенні окремих ознак організму.
 11. Роль генотипу і фенотипу в спадковості і мінливості організму.
 12. Роль металів в біологічній активності ферментів.
 13. Яким чином зберігається і передається спадкова інформація клітин?
 14. У пробірках знаходяться такі речовини, як цукор, кухонна сіль, крохмаль. Запропонуйте методи якісного аналізу даних речовин.
 15. Як відбувається засвоєння та виділення газів рослинами?
 16. Яка роль хромосомного набору в яйцеклітині при визначенні статі?

Перелік питань
для проведення вступних випробувань за фахом
при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

 1. Основні хімічні компоненти клітини.
 2. Неорганічні речовини в клітині та їх роль
 3. Органічні сполуки клітин.
 4. Дати визначення поняттю «біоценоз», та його види.
 5. Антибіотики та їх фізіологічна дія.
 6. Вітаміни та їх визначення.
 7. Ферменти та специфічність їх дії.
 8. Ферменти та їх функції.
 9. Роль ферментів в регуляції процесів життєдіяльності, в біосинтезі білку.
 10. Що таке вітаміни?
 11. В чому полягає біологічна роль води та «металів життя»?
 12. Генетична інженерія та її задачі.
 13. Роль металів в біологічній активності ферментів.
 14. Основні функції білків в організмі.
 15. Будова та функції цитоплазми.
 16. Як синтезується АТФ та в чому її роль в енергетичному та пластинчатому обмінах клітини?
 17. Будова рибосоми та її роль в процесах обміну речовин.
 18. В результаті яких фізико-хімічних процесів в організмі м'яз одержує енергію?
 19. Якими чином відбувається засвоєння кисню живими організмами?
 20. В чому біологічна роль комплексу Гольджі в життєдіяльності клітини?
 21. Яким чином відбувається засвоєння та виділення газів в рослинах?
 22. Що спільного та в чому відмінність в будові та функції еукаріотичних та прокаріотичних клітин?
 23. Яким чином здійснюється каталітична функція білків?
 24. Єдність та відміна хімічного складу живих організмів та неживої природи.
 25. Механізм надходження речовин до клітини.

Скачати перелік питань у форматі .doc