Колектив кафедри:

Дроник Григорій Васильович, голова ДЕК

доктор біологічних наук, професор, академік НААН
 

Рогозинський Мирон Степанович, в.о. завідувача кафедри

кандидат біологічних наук, доцент
Читає дисципліни: Вступ до спеціальності, Біохімія, Загальна та промислова біотехнологія, Генетика, Загальна мікробіологія і вірусологія

Огурцов Олександр Миколайович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології, біофізики і аналітичної хімії НТУ "ХПІ"
Читає дисципліни: Біотехнологія клітин та білків, Молекулярна біологія

Мусурівський Віктор Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Читає дисципліни: Біоінформатика та інформаційна біотехнологія, Біофізика, Молекулярна біофізика, Біологічні та хімічні сенсорні системи, Аналітичний контроль та інформаційні управляючі системи

Ягодинець Петро Іванович

доктор хімічних наук, професор
Читає дисципліни: Біоорганічна хімія, Органічна хімія

Волинська Євгенія Михайлівна

кандидат хімічних наук, доцент
Читає дисципліни: Методи аналізу продуктів біотехнології, Промислові технології БАР

Оліфірович Володимир Олександрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Читає дисципліни: Економіка та організація біотехнологічної промисловості, Наукові дослідження

Омельченко Наталія Миколаївна, куратор академгрупи

старший викладач, здобувач наукового ступеня кандидата наук (поза аспірантурою)
Читає дисципліни: Загальна хімія, Аналітична хімія, Фізико-хімічні методи аналізу, Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, Методи аналізу біологічних систем

Кучерява Валентина Анатоліївна, куратор академгрупи

старший викладач
Читає дисципліни: Біологія клітини, Фундаментальні основи біотехнології, Основи біохімічної інженерії, Загальна та промислова біотехнологія

Томчук Наталія Миколаївна

асистент
Читає дисципліни: Загальна мікробіологія і вірусологія, Генетика

Фештрега Аліна Любомирівна, завідувач лабораторією

 

Голик Юлія Іванівна, інженер кафедри